تیم رضاکاران موسسه امدادی افغانستان متشکل از جوانان متعهد و با ظرفیت اند که در تمام حالات آماده همکاری با موسسه امدادی می باشند.

شهرت رضاکاران موسسه امدادی افغانستان:

طلب الدین غیاثی

محمد هاشم دروازی

محمد کبیر علی

عبدالقدوس بریالی

ضیاوالرحمن احمدی

صبر الدین شجاعی

شکریه اخلاقی